Toepassingsgebied

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming en websitebeheerder van www.relax-cottage.com is:

DMVE S.à r.l.
Dominique Vervoort

3, Op Stackem
L-9952 Drinklange

info@relax-cottage.com
DE-Tel.: +49 (0) 6561 69 77 360
LUX-Tel.: +352 20 600 808

Handelsregister nr. B179210
BTW-identificatienummer: LU26349252

Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de beheerder van de website in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Wij nemen uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Verzameling en doel van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden, d.w.z. alle informatie die betrekking heeft op een identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam en voornaam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en andere mogelijke persoonsgegevens.

Uw gegevens worden deels verzameld omdat u ze vrijwillig aan ons verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gegevens invoert in een contactformulier of ons een e-mail stuurt.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Persoonsgegevens worden alleen gevraagd, verwerkt en gebruikt voor zover dat nodig is om de door u gevraagde dienst te verlenen.

Behandeling van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonlijke gegevens voor zover dit mogelijk is in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van gegevens of wij op grond van wettelijke bepalingen en/of officiële bevelen verplicht zijn gegevens door te geven.

Toegang gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser van uw eindapparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd serverlogbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:

  • IP-adres van de aanvragende computer
  • Datum en tijd van toegang
  • Naam en URL van het geraadpleegde bestand
  • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer

Bovenstaande gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Zorgen voor een vlotte verbinding van de website
  • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
  • Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem
  • Evaluatie voor statistische doeleinden

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven vermelde doeleinden van gegevensverzameling. Deze verzamelde gegevens kunnen door de websitebeheerder niet worden toegewezen aan specifieke personen en de gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen om conclusies te trekken over uw persoon. Wij behouden ons echter het recht voor de logbestanden van de server achteraf te controleren indien wij concrete aanwijzingen van onrechtmatig gebruik ontdekken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die door uw browser worden geopend. Er zijn twee soorten cookies die kunnen worden gebruikt: Sessie- en permanente cookies. Sessiecookies zijn slechts een beperkte tijd geldig voor een specifiek bezoek. Ze worden van uw computer verwijderd zodra de browser wordt afgesloten. Permanente cookies blijven op uw computer staan, zelfs nadat de browser is gesloten. Cookies kunnen geen informatie op uw harde schijf lezen en kunnen u niet persoonlijk identificeren, maar ze herkennen wel uw browser. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

U kunt gangbare browsers zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Contactgegevens

Als u via de aangeboden contactmogelijkheden contact opneemt met de beheerder van de website, worden uw gegevens opgeslagen om uw vraag te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven. De verzamelde persoonsgegevens worden gewist zodra uw vraag is afgehandeld.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Op deze website is IP-anonimisering actief. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .Algemene informatie over de gegevensbescherming van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Deze website gebruikt Google Analytics demografische rapporten, die gebruik maken van gegevens van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden (bijv. leeftijd, geslacht en interesses). Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een bepaalde persoon en kunnen te allen tijde worden gedeactiveerd via de advertentie-instellingen.

Newsletter

Bij inschrijving op onze nieuwsbrief worden de door de websitebezoeker ingevoerde gegevens uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de nieuwsbriefdienst.

De gegevens die tijdens de registratie in het invoermasker worden ingevoerd, worden verzameld. Dit zijn: Aanhef, naam, e-mailadres. Er worden geen andere gegevens verzameld. De gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief door de websitebeheerder te allen tijde herroepen. Er is een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Bovendien kan de herroeping gebeuren door zich af te melden voor de nieuwsbrief op de website, alsook via de andere contactmogelijkheden die op de website zijn voorzien.

Duur van de gegevensopslag

Wij houden ons aan de beginselen van gegevensvermijding en gegevensbesparing. Daarom bewaren wij uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om de hierin vermelde doeleinden te bereiken of zoals bepaald door de verschillende wettelijke bewaartermijnen. Nadat het desbetreffende doel is opgehouden te bestaan of deze termijnen zijn verstreken, worden de desbetreffende gegevens routinematig afgeschermd of gewist overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Rechten van de gebruiker: informatie, correctie, blokkering, verwijdering en verzet

Als gebruiker kunt u gratis informatie opvragen over welke persoonsgegevens over u zijn opgeslagen. Mits uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren, heeft u het recht onjuiste gegevens te laten corrigeren en uw persoonsgegevens te laten afschermen of wissen.

U kunt wijzigingen aanbrengen of uw toestemming intrekken door ons hiervan in kennis te stellen met werking voor de toekomst.

Wijziging van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd aan te passen zodat deze altijd in overeenstemming is met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Het is niet altijd gemakkelijk om voor een speciale gelegenheid een gepast cadeau te vinden voor uw partner, het bruidspaar, vrienden of collega’s. In plaats van iets tastbaars kunt u hun ook een cadeaubon voor een tussendoorvakantie in één van onze Relax Cottages geven! Momenten samen, herinneringen en ervaringen zijn tenslotte het allerbelangrijkste en u verwent er uw geliefden enorm mee.