Informatie over het bedrijf

DMVE sàrl.
3, Op Stackem
L-9952 Drinklange

info@relax-cottage.com
DE Tel.: +49 (0) 6561 69 77 360
LUX-Telefoon: +352 20 600 808

Handelsregister nr. B179210
BTW-identificatienummer: LU26349252

Kantooruren:
Maandag t/m vrijdag: 09:00-15:00.
Zaterdag en zondag: alleen per e-mail
Ons kantoor is niet geopend op feestdagen

Relax-Cottage® is een geregistreerd handelsmerk van DMVE sàrl.

PRODUCTIE

Digital Vision S.àr.l. – IT-diensten
Am Hock, 4
L-9991 Weiswampach

www. digitalvision.lu

+352 206 011 02
IBLC: LU31296945
Bedrijfsnummer: 2019 2436 495
RCS Luxemburg: B235393

WEBHOSTING / DATACENTER

OVH
SAS met een kapitaal van €10.174.560

RCS Rijsel Metropool 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
BTW-NUMMER: FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

 


 

Kantooruren:

Maandag t/m vrijdag: 08:30 – 16:00
Ons kantoor is niet geopend in het weekend en op feestdagen.

Informatie over online geschillenbeslechting op grond van art. 14 lid 1 ODR-VO

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Disclaimer

1. inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover de auteur geen opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik te voorkomen in het geval van illegale inhoud.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment dat de links werden geplaatst geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s herkenbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden websites. De auteur distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het plaatsen van de link werden veranderd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor vermeldingen door derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van door de auteur opgezette databanken, tot de inhoud waarvan externe schrijftoegang mogelijk is. Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. auteursrecht en etiketteringsrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.
Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van de vermelding van een handelsmerk kan niet worden geconcludeerd dat dit niet door rechten van derden is beschermd!
Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

Beeldcredits:

© DMVE sarl & Fotolia

Afbeeldingen en videomateriaal van restaurants, omgeving, eten en drinken werden ons ter beschikking gesteld door de respectievelijke eigenaars. Hartelijk dank.
Alle afbeeldingen en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het is niet altijd gemakkelijk om voor een speciale gelegenheid een gepast cadeau te vinden voor uw partner, het bruidspaar, vrienden of collega’s. In plaats van iets tastbaars kunt u hun ook een cadeaubon voor een tussendoorvakantie in één van onze Relax Cottages geven! Momenten samen, herinneringen en ervaringen zijn tenslotte het allerbelangrijkste en u verwent er uw geliefden enorm mee.